Roszczenia o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy

Przedłużające się obecnie ograniczenia w działalności gospodarczej stanowią znaczne wyzwanie dla pracodawców, zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Nagminne obecnie redukcje zatrudnienia nie zawsze są przeprowadzane w zgodzie z literą prawa, naruszając tym samym interesy pracowników. Wadliwe rozwiązanie stosunku pracy aktualizuje po stronie pracownika uprawnienie...

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Decydując się na rozwód można żądać ustalenia przez Sąd, że drugi z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Ustalenie winy w postępowaniu rozwodowym ma znaczenie nie tylko moralne ale również rodzi określone skutki prawne dla każdego z małżonków. Często pojawia się pytanie jak orzeczenie winy współmałżonka w procesie o rozwód wpłynie na podział majątku...

Eksmitowani nie mają szans na dochodzenie swoich praw. Polskie przepisy nie przewidują takiej możliwości

Obecnie żadne przepisy polskiego prawa nie chronią ludzi, którzy prawomocnym wyrokiem sądu zostali pozbawieni miejsca zamieszkania. Rzecznik praw obywatelskich domaga się zmiany i doprecyzowania tych krzywdzących zapisów. Teoretycznie osoby, które zostały wyeksmitowane powinny skorzystać ze  do schronisk dla bezdomnych bądź noclegowni. W praktyce większość z nich trafia...

Kiedy utwór można wykorzystać na własny użytek, a kiedy nie? Prawo autorskie ma swoje granice

W przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych istnieje zapis, który umożliwia użytkownikowi wykorzystywanie materiałów chronionych na własny użytek. Nie może on jednak w żaden sposób godzić w interesy twórcy. Dozwolone przez prawo kopiowanie dzieł czyjegoś autorstwa na własny użytek ma pewne granice. Można legalnie nagrać płytę z muzyką czyjegoś autorstwa lub...

Napisałeś już swój testament? Dopisz go do Notarialnego Rejestru Testamentów

W prawie spadkowym ma nastąpić rewolucja, od 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne nr 650/2012 dotyczące sposobów dziedziczenia. Warto już teraz określić prawo właściwe dla spraw spadkowych. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian w polskim prawie dziedziczenia. W stosunku do woli zmarłych obywateli Polskich dotyczyły przepisy krajowe. Rozporządzenie, które wejdzie w...

Będzie można odrzucić niewygodny spadek? Krajowa Rada Notarialna zamierza zmienić przepisy

Ustawodawca chcę wprowadzić zmiany dotyczące instytucji spadkowej. Jeżeli nowe założenie przejdzie w życie to zniknie odpowiedzialność za długi krewnych. Krajowa Rada Notarialna zamierza utrzymać tylko jedną zasadę dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie obowiązujące prawo zezwala na odrzucenie spadku przez krewnych. Oznacza to, że spadkobierca może zrzec się spadku...

Teraz każdy może zostać piratem internetowym. Absurdalne przepisy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Według opinii sporządzonej w Luksemburgu tylko kopie stworzone z legalnych źródeł można wykorzystywać na użytek prywatny. Wszystkie inne już niedługo mogą zostać potraktowane jako łamanie praw autorskich. Po tej informacji wielu użytkowników internetu wyraziło swoje oburzenie. Jeżeli te przepisy wejdą w życie to karalne będzie również filmów przez internet oraz słuchanie...