Napisałeś już swój testament? Dopisz go do Notarialnego Rejestru Testamentów

W prawie spadkowym ma nastąpić rewolucja, od 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne nr 650/2012 dotyczące sposobów dziedziczenia. Warto już teraz określić prawo właściwe dla spraw spadkowych. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian w polskim prawie dziedziczenia. W stosunku do woli zmarłych obywateli Polskich dotyczyły przepisy krajowe. Rozporządzenie, które wejdzie w...

Będzie można odrzucić niewygodny spadek? Krajowa Rada Notarialna zamierza zmienić przepisy

Ustawodawca chcę wprowadzić zmiany dotyczące instytucji spadkowej. Jeżeli nowe założenie przejdzie w życie to zniknie odpowiedzialność za długi krewnych. Krajowa Rada Notarialna zamierza utrzymać tylko jedną zasadę dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie obowiązujące prawo zezwala na odrzucenie spadku przez krewnych. Oznacza to, że spadkobierca może zrzec się spadku...