Eksmitowani nie mają szans na dochodzenie swoich praw. Polskie przepisy nie przewidują takiej możliwości

Obecnie żadne przepisy polskiego prawa nie chronią ludzi, którzy prawomocnym wyrokiem sądu zostali pozbawieni miejsca zamieszkania. Rzecznik praw obywatelskich domaga się zmiany i doprecyzowania tych krzywdzących zapisów. Teoretycznie osoby, które zostały wyeksmitowane powinny skorzystać ze  do schronisk dla bezdomnych bądź noclegowni. W praktyce większość z nich trafia...