Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Decydując się na rozwód można żądać ustalenia przez Sąd, że drugi z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Ustalenie winy w postępowaniu rozwodowym ma znaczenie nie tylko moralne ale również rodzi określone skutki prawne dla każdego z małżonków. Często pojawia się pytanie jak orzeczenie winy współmałżonka w procesie o rozwód wpłynie na podział majątku...