Napisałeś już swój testament? Dopisz go do Notarialnego Rejestru Testamentów

W prawie spadkowym ma nastąpić rewolucja, od 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne nr 650/2012 dotyczące sposobów dziedziczenia. Warto już teraz określić prawo właściwe dla spraw spadkowych.

Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian w polskim prawie dziedziczenia. W stosunku do woli zmarłych obywateli Polskich dotyczyły przepisy krajowe. Rozporządzenie, które wejdzie w życie  17 sierpnia 2015 roku zmienia ten sposób postępowania. Jeżeli obywatel polski od wielu lat przebywa zagranicą i tam też sporządził ostatnią wolę to zasady spadkobrania będą ustalane według prawa miejsca, w którym przebywa.

Łatwiejsze dziedziczenie dla mieszkających za granicą

To korzystne rozwiązanie dla rodzin osób, które od wielu lat przebywają zagranicą. Wystarczy tylko, aby sporządzający testament zaznaczył wyraźnie jakie prawo właściwe ma być zastosowane w przypadku dziedziczenia przez spadkobierców. W skrajnych przypadkach gdy niezostanie to określone, sąd miejsca zamieszkania będzie musiał to ustalić.

Ma to ułatwić wprowadzony od niedawna w Polsce rejestr notariatu dotyczący testamentów. Krajowa baza jest połączona z podobnymi jednostkami w innych państwach. Ułatwi to w późniejszym czasie poszukiwanie spadkobierców oraz ostatniej woli krewnego mieszkającego w innym kraju.

Ogólnoeuropejski system szukania testamentów

Przepisy, które wejdą w życie mogą dużo ułatwić spadkobiercom pod względem reżimu spadkowego. Pozwoli to na lepszą optymalizacje testamentów oraz na uniknięcie nadmiernych kosztów związanych z podatkiem od darowizn. To także możliwość obejścia obowiązkowego w Polsce zachowku. Krewnym osoby zmarłej zagranicą ułatwi to pomyślne i szybkie rozpatrzenie sprawy spadkowej, w przepisach które również ich obowiązują.

Warto się już teraz przygotować na nadejście nowych przepisów. Osoby, które mają spisaną już ostatnią wolę mogą ją zarejestrować w ogólnopolskim Notarialnym Rejestrze Testamentów. Należałoby również nie zwlekać z określeniem prawa właściwego dla rozpatrywania późniejszych spraw spadkowych.